Collaborateur juridique/

Juridisch medewerker

@

Antwerpen

Collaborateur juridique

Modero est à la recherche d’un Collaborateur juridique enthousiaste pour apporter son soutien aux différents départements du groupe Modero (huissiers de justice, data, IT, Modero Academy, médiation, international, etc.) et en particulier au service communication. 

 

Vos tâches :

 

 • vous apportez votre concours à la rédaction d’offres dans le cadre d’adjudications ou de consultations du marché et à la réflexion stratégique sur le contenu et la forme de ces offres ;

 • gestion de contrats ; 

 • vous améliorez constamment le contenu de nos centaines d’actes et lettres types, avec comme objectif l’utilisation d’un langage parfaitement clair et compréhensible pour tous ;

 • vous soutenez notre délégué à la protection des données dans ses activités et l’aidez à peaufiner l’organisation de la politique RGPD au sein de notre étude ;

 • vous analysez des questions juridiques et formulez des réponses juridiquement correctes, en réunissant les informations issues de sources tant internes qu’externes ;

 • vous suivez l’actualité juridique au sein du secteur, rédigez des notes à propos de la nouvelle législation, etc.

 • nous vous impliquons activement dans les discussions stratégiques et comptons sur vous pour les concrétiser avec efficacité et discernement.   

 

 

Vos atouts : 

 

 • vous avez la plume (très) alerte et un sens infaillible de la langue et de la syntaxe ;

 • vous avez une excellente connaissance du néerlandais et une très bonne connaissance du français ou vice versa ;

 • vous disposez d’un diplôme en droit ou avez une expérience pratique utile en la matière ;

 • vous avez d’excellentes capacités rédactionnelles et êtes en mesure d’écrire des textes clairs et concis sur des questions juridiques ;

 • vous êtes orienté solution, et vous vous sentez à l’aise dans un environnement dynamique ;

 • vous avez le sens de la communication, êtes résistant(e) au stress et précis(e) dans votre travail ; 

 • vous êtes un professionnel qui aime travailler en équipe, mais peut aussi travailler de façon autonome ;

 • ATOUT SUPPLÉMENTAIRE : vous maîtrisez l’application pratique du RGPD.

 

 

Ce que nous vous offrons:

En échange de ces qualités et compétences, nous vous offrons :

 • une fonction au contenu varié avec des projets inspirants, bref un rôle où vous pourrez continuer à développer votre expertise et où vous collaborerez avec des collègues agréables ;

 • un environnement dynamique et ambitieux qui mise constamment sur l’innovation (numérique) ;

 • une collaboration durable sous le statut d’indépendant ou de salarié ;

 • un beau salaire et un bon équilibre vie professionnelle/vie privée.

Juridisch medewerker

Modero is op zoek naar een gedreven Juridisch medewerker voor de ondersteuning van de verschillende departementen van de Moderogroep (gerechtsdeurwaarders, data, IT, Modero Academy, bemiddeling, internationaal, enz.).

 

Jouw takenpakket:

 

- Je helpt mee aan het redigeren van offertes in het kader van aanbestedingen of marktbevragingen en aan het strategisch mee nadenken over de inhoud en vorm ervan;

- Contractenbeheer;

- Je verbetert voortdurend de inhoud van onze honderden modelakten en -brieven, met oog voor helder en laagdrempelig taalgebruik;

- Je ondersteunt onze DPO in diens activiteiten en de verdere verfijning van de organisatie van het GDPR-beleid binnen ons kantoor;

- Je analyseert juridische vragen en formuleert juridisch correcte antwoorden, waarbij je de informatie van zowel interne als externe bronnen laat samen smelten;

- Je volgt de juridische actualiteit binnen de sector, maakt nota’s omtrent nieuwe wetgeving, enz.

- We betrekken jou actief bij de strategische besprekingen en vertrouwen erop dat je die op een efficiënte en doordachte wijze kunt concretiseren.  

 


Jouw troeven:

 

- Je hebt een (zeer) vlotte pen en feilloos gevoel voor taal en zinsbouw;

- Je hebt een uitstekende kennis van het Frans en kan je gemakkelijk uitdrukken in het Nederlands;

- Je beschikt over een diploma rechtspraktijk of een masterdiploma rechten, of je hebt een relevante praktijkervaring;

- Je kan over een complexe juridische aangelegenheid schrijven op een bondige en duidelijke manier voor niet-juristen;

- Je werkt oplossingsgericht en voelt je goed in een dynamische omgeving;

- Je hebt een brede juridische interesse en je kan in het bijzonder een ervaring voorleggen op vlak van contractenrecht, burgerlijk recht of gerechtelijk procesrecht;

- Je bent communicatief vaardig, stressbestendig en nauwkeurig;

- Je bent een teamplayer en professioneel ingesteld maar kunt voldoende zelfstandig werken;

- EXTRA TROEF: je beheerst de praktische toepassing van de GDPR;

 

 

Wij bieden jou:

- een afwisselende functie-inhoud met uitdagende projecten, kortom een rol waarbij je je expertise verder kan uitbouwen en waarbij je kan samenwerken met aangename collega’s;

- een dynamische en ambitieuze omgeving die voortdurend inzet op (digitale) innovatie;

- een duurzame samenwerking hetzij als zelfstandige, hetzij als werknemer;

- een mooi salaris en een goede work-life balance.

Solliciteer nu!

arrow&v
Upload CV

“Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens en informatie betreffende het academisch curriculum bevatten, in onze database maximaal 1 jaar worden bijgehouden. Zo kunnen we u contacteren wanneer u in aanmerking komt voor een nieuwe vacature. Deze gegevens worden niet uitgewisseld met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking etc. door ons via privacy@modero.be te contacteren. Wij zien erop toe dat al uw persoonsgegevens behandeld worden volgens de Privacywetgeving.”